Преференциални цени на картите за активно пътуващите с градския транспорт в Стара Загора

Картите за градския транспорт в Стара Загора са на преференциални цени за активно пътуващите граждани. Те предоставят най-ниската цена на еднократно пътуване с автобус или тролейбус в града до този момент за учащи и пенсионери.
Общинското ръководство въведе нови критерии за намаленията за пътуване, които влязоха в сила от 1 февруари т.г., с цел да бъдат стимулирани гражданите да ползват повече обновения градския транспорт в Стара Загора, както и въведените месечни абонаментни карти. Това е част от социалната политика на общината, тъй като се въвеждат преференциални и комбинирани карти, които позволяват комбинирането на две линии и различни видове транспорт.
В мотивите на общинската администрация е концентрирано желанието да се продължи ангажираността за подпомагане на различни социални групи и подобряване на средата на живот, чрез достъпни транспортни услуги. Предложената промяна на критерии и намаления при пътуването има за цел да насърчи пътуването с абонаментни карти на преференциални цени, вместо с билети.

Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение от Стара Загора могат да ползват месечна абонаментна карта на стойност 10,00 лв. за пътуване по една линия, вместо досегашните за 22 лв., като за две линии ще заплащат по 15,00 лв. и 22,00 лв. - за цялата градска мрежа. Картата от 10 лв. е изчислена на база 44 пътувания /22 учебни дни по 2 пътувания/ т.е стойността на едно пътуване е 0,22 лв. Картата от 15 лв. е изчислена на база 60 пътувания /22 учебни дни средно по 3 пътувания/ т.е стойността на едно пътуване е 0,25 лв.

Пенсионерите ще заплащат за месечна абонаментна карта за една линия 15,00 лв., за две линии – 24,00 лв. и за цялата градска мрежа – 30,00 лв. Картата от 15 лв. е изчислена на база 44 пътувания /22 работни дни по 2 пътувания/ т.е стойността на едно пътуване е 0,34 лв. Картата от 24 лв. е изчислена на база 60 пътувания /22 работни дни по 3 пътувания/ т.е стойността на едно пътуване е 0,40 лв.Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта, пенсионно решение и актуална снимка. Навършилите 80 години ползват безплатна месечна абонаментна карта за пътуване по една линия по избор. Хората с увреждания над 71% и пенсия до 300 лв., заплащат по 15 лева за абонаментна карта за една линия.
Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора, с постоянен адрес в селата, разположени на територията на община Стара Загора, ползват месечна абонаментна карта за пътуване с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до Стара Загора и обратно.

Всички пенсионери /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/ с постоянен адрес в селата, разположени на територията на община Стара Загора, ползват месечна абонаментна карта за пътуване с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до гр. Стара Загора и обратно. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта, пенсионно решение и актуална снимка. Те могат да ползват 60% намаление на месечна абонаментна карта, с право на 10 еднопосочни пътувания до съответното населено място на територията на Община Стара Загора. Картата от 10 лв. е изчислена на база 44 пътувания /22 работни дни по 2 пътувания/ т.е стойността на едно пътуване е 0,22 лв.

Лица с трайни увреждания над 71 % намалена работоспособност, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 300 лв., ползват месечна абонаментна карта за пътуване по една линия по избор на стойност – 15,00 лв. Картата е изчислена на база 44 пътувания /22 работни дни по 2 пътувания/ т.е ако разделим 15 лв. на 44 пътувания, стойността на едно пътуване е 0,34 лв. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта, актуална снимка, документ удостоверяващ размера на получаваната пенсия и решение на ТЕЛК.

Въвеждането на новите критерии включва компенсация в размер на 1,8 млн.лв. от бюджета на общината, или ежемесечна компенсация с лимит от 150 000 лв. на превозвачите за извършените по намалени цени пътувания. В случай, че остават средства от лимита на ежемесечната компенсация, има варианти за допълване на услугата.
 

Коментирай!

#1
Гражданин на Стара Загора - 2017-02-18 07:19:26

Лишаването на градските пенсионери от преференциална карта от 15 лв. до селата е дискриминационно!Няма логика!

Още новини

Scroll To Top