Данъчните облекчения за отглеждане на деца – с подаване на декларация за доходите

Данъчните облекчения за отглеждане на деца и за деца с увреждания могат да се ползват и с подаване на годишна данъчна декларация за 2016г. – до 2 май 2017г. Родителите, които не са се възползвали от намалението през работодателите и в края на 2016г., и имат други доходи за деклариране, могат да подадат годишната си декларация, като приложат към нея и съответния образец на:

- Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца (образец 2005) и/или

- Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания (образец 2006)

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2016 г. същият няма да ползва намалението.

Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2016г. той няма да ползва намалението.

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи. Данъчните декларации се подават в офис на НАП, поща, куриер, с Е-подпис или ПИК. Важно е данните на лицата да са коректни, включително информацията за контакт с тях, както и декларациите да бъдат подписани на указаните места. Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физически лица изтича на 2 май 2017г. Допълнителното условие лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията влиза в сила от 2018г.

Всички условия за прилагане на облекченията може да видите тук, а отговорите на често задавани въпроси да прегледате на адрес: http://www.nra.bg/news?id=2750 или да се обадите на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top