Старозагорци заплащат местни данъци и такси от всички кътчета на света

138 старозагорци са се регистрирали и са заплатили задължения за общо около 10 000 лв. онлайн задълженията си към общинския фиск, това обяви днес главния финансист на общината Цанка Ганева.От всички кътчета на света старозагорци вече могат да заплащат данъци за имотите си и такса битови отпадъци онлайн. Днес пред журналисти бе демонстриран виртуалният постерминал за плащане на местни данъци и такси на официалната страница на Община Стара Загора. Системата е генерирана за цялата страна и информацията е обединена.

През 2017 г. размерът на местните данъци и такса битови отпадъци за жителите на общината остава непроменен. Очакваме активност и отговорност към един от основните приходоизточници на бюджета на Община Стара Загора. Местните данъци и такси достигат 40 млн. лв. и формират 90% от приходната част на бюджета на общината, уточни Ганева. По думите ѝ, събираемостта на налозите за текуща година достига близо 90 на сто. Общината използва всички начини за събиране на вземанията си от физически и юридически лица, но през последните години доброволната събираемост се увеличава, отбеляза гл. финансист на общината.

През 2017 г. се очаква в общинската хазна да влязат около 7 млн.лв от собствениците на автомобили, 6 280 лв. от недвижими имоти и над 9,5 млн.лв от такса битови отпадъци. Секретарят на общината Делян Иванов направи демонстрация на услугата „електронно картово плащане“, което започва с регистрация на портала за проверка на задълженията за местните данъци и такси на адрес http://mdt.starazagora.bg . Всеки регистриран гражданин получава код за достъп и електронно досие. Това е поредната електронна услуга за гражданите, която разкрива Община Стара Загора, след въведените електронен прием за детските ясли, градини и първокласниците, посочи Делян Иванов.

Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци са: първа вноска – до 30 юни, втора вноска – до 31 октомври. На предплатилите целия годишен размер на задълженията в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто. Плащания в брой и чрез ПОСтерминални устройства се приемат в паричните салони за местни данъци и такси.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top