Стартира кампания за безплатно обучение на български студенти в руски университети

За четвърта поредна година Национално движение Русофили започва кампания безплатно обучение във висши учебни заведения в Русия.Отпуснати са квоти за 190 български граждани,съобщиха членовете на движението Елена Ангелова и Ирина Минева.

Обучението се финансира от федералния Бюджета на Руската федерация. Подборът на кандидатите се извършва от Руския културно-информационен център в София. Приетите студенти получават стипендия, която е достатъчна за заплащане на общежитието, в което бъдат настанени (по принцип то винаги е близо до учебното заведение), и картата за градския транспорт. Останалите разходи за издръжка на живота се поемат от самите студенти. Според Ирина Минева за целта са необходими не повече от 500 лева месечно, тъй като цените на хранителните продукти са почти същите като в България. От важно значение е и това, че по време на следването обучаващите се имат право на почасова работа, за да се издържат. Друга особеност е, че няма ограничение за възрастта на кандидатите.

Недостатъчно владеещите руски език (по-ниско от ниво B1), имат право на безплатно езиково обучение, по време на което също им се предоставя стипендия. Срокът на обучение в подготвителния факултет по руски език е 1 година.

Желаещите да се обучават в Русия могат да кандидатстват в над 1000 руски университета по над 280 специалности. Онлайн формата за събиране и подготовка на документите е достъпна на адрес http://russia.study – това е официалният сайт за подбор на чуждестранни граждани за обучение в страната на Ломоносов, Пушкин и Менделеев.

За първа година студентите могат и да работят.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top