Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“ стартира проект „Младежко информационно – консултантски център Къщата на Архитекта“ в Стара Загора

На 1 февруари от 11:00ч. в залата на “Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск - Стара Загора“, Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед, ще представи дейностите и екипа по проект „Младежко информационно – консултантски център Къщата на Архитекта“, финансиран по Подпрограма 1 „Развитие на мрежа от младежко информационно-консултантски центрове“ /МИКЦ/ към Национална програма за младежта, при Министерството на младежта и спорта. Проектът е част от 36-те активни центрове в цялата страна.

Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“ е част от Мрежата младежко–информационно консултантски центрове в България от 2012 до 2015 година. В посочения период Къщата на Архитекта, паметник на културата, е основното място в което се провеждат заложените проектни дейности.

Община Стара Загора е партньор по проекта чрез подпомагане младежките дейности и партниране в годишни обществени събития, инициирани от Сдружението, които са част от Културния календар на града.

Основните дейност включени в проект МИКЦ – Къщата на Архитекта са:

 Информационни услуги насочени към бенефициентите, свързани с национални и международни обмени, тренинги, обучения, събития, кампании и инициативи;

 Консултантски услуги – индивидуално консултиране, социални тренинг групи;

 Тематични обучения;

 Свободна зона - кино, музика, изложби, междукултурни вечери, приложни ателиета .

Всички проектни дейности са безвъзмездни за подрастващи и младежи на възраст 15 – 29 години.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top