Безработицата в Стара Загора падна до 4,1%

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през 2016 година в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 10334 безработни и равнището на безработица е 7,0 на сто, с 1,7 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходната година, равнището на безработица намалява с 1,5 процентни пункта, а регистрираните безработни с 2285 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 4,1 на сто, а с най-високо - община Николаево - 48,6%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през 2016 година също намаляват. Общият им брой достигна 3271. Равнището на безработица е 4,1 на сто и намалява спрямо предходната година с 1,3 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходната година е с 1020 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3196, равнище на безработица - 4,1 на сто; община Опан - регистрирани безработни 75, равнище на безработица - 11,9 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1947 (59,5 на сто).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top