Стара Загора с добри оценки от представители на ЕК и Световната банка

Стара Загора получи добри оценки за развитието на икономиката, бизнеса и направените инвестиции от представители на Европейската комисия и Световната банка у нас.

„Много е окуражаващо да чуя какво се прави от ръководството на Община Стара Загора по отношение на икономическото развитие на района. Като регионален представител на Световната банка в България, за мен е важно да осигуря пълен достъп на вашата страна до всички възможности, които банката предоставя. През миналата година разработихме нова стратегия и рамка за нашата съвместна работа.“ Това заяви днес, по време на проведената в Стара Загора дискусия на тема „България през 2017 г.: възможности за растеж”, постоянният представител на СБ за България Тони Томпсън.

По думите му, идеята на този документ, е да стимулира нарастването на производителността на работната сила в България от сегашните 3%, до 4-5 процента годишно, за да се приближи и достигне средното ниво на стандарта на живот в европейските страни, в рамките на сегашното поколение.

„Българите имат много високи очаквания – икономически възможности, добре платена работа, добро качество на публичните услуги, здравеопазването и образованието, върховенство на закона. Истинско предизвикателство за правителството, което и да е то, е да отговори на тях. През последните 2,5 години несъмнено беше постигнат голям напредък в страната. Направиха се конкретните стъпки за укрепване на банковия сектор. В резултат той е в много по-солидно състояние днес. Голям напредък има и в редица области, но разбира се, има какво още да се направи“, заяви още Томпсън.

Той открои като добри постижения за общинското ръководство прилагането на Програмата за енергийна ефективност и инвестициите в сферата на образованието, които прави Община Стара Загора Икономическият съветник в представителството на Европейската комисия у насГеорги Янакиев представи препоръките към България в рамките на Европейския семестър, по отношение на бизнеса,борбата със сивата икономика, недекларирания труд, събираемостта на данъците и социалния сектор. Единият от проблемите пред икономическото развитие на България е липсата на работна ръкаи Европейската комисия препоръчва прилагане на активни политики за ангажиране на младите хора.

„В Стара Загора има много инициативи за предоставяне на качествено образование на ромското население. Тук има добри практики, които могат да бъдат разпространении в други общини като добрия пример, за направеното тук“,каза още Янакиев.

По време на дискусията беше откроен фактът, че България е една от страните, които най-много се възползват от инструментите за подпомагане на малкия и средния бизнес, а област Стара Загора е на второ място след София по използване на финансовите инстументи за стимулирането му.

От името на общинското ръководство към представителите на ЕК и СБ се обърна зам.-кметът Красимира Чахова. Тя приветства Тони Томпсън за първото му посещение в града и изрази надежда, че няма да бъде последно. „Очаквам между нас да има много допирни точи и възможности за съвместно сътрудничество“, каза още тя.

Директорът на Агенцията за регионално икономическо развитие д-р Румяна Грозева представи възможностите за внедряване на иновации на микро и малки фирми, развиващи дейност в селски общини. На форума, който се проведе в зала „П.Р. Славейков” на Община Стара Загора присъстваха още зам.-кметът Иванка Сотирова, председателят на Общинския съвет Емил Христов, представители наобщините от областта, работодателски и бизнес организации, неправителствения сектор.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top