Над 600 жени и деца са посетили Кризисния център “Самарянска къща“ за 13 години

Кризисният център "Самарянска къща", управляван от Сдружение „Самаряни", навърши 13 години. Той е най-големият функциониращ център в южна България, с капацитет 15 места, за кризисно настаняване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, емоционална или материална подкрепа от близки хора. В защитена среда и под грижите на експертен екип, предоставящ непосредствена социално-психологическа подкрепа за разрешаване на най-спешните нужди, жените и децата преминават през процеса на възстановяване и интеграция. За всички клиенти услугите са напълно безплатни.

От януари, 2004 г., до сега, Сдружение „Самаряни" предоставя денонощна закрила, подслон и професионална помощ на жертви на домашно насилие и трафик в обособения Кризисен център. През първите шест години и половина неговото финансирането е осигурявано от Сдружение „Самаряни" чрез привличане на средства по проекти от американски и канадски организации, фондове в страната, посолства, общински бюджет, частни дарители и фирми, а по-късно - от месец юни, 2010 г. услугата вече става делегирана от държавата дейност.

От януари, 2004 г. до юли, 2016 г., включително, настанени в Кризисния център са били 614 клиенти, като 358 от тях са деца - 329 заради домашно насилие и 29 заради трафик; към Приемната - общо 1284 клиенти, като над 95 % от тях са потърсили помощ и подкрепа по повод преживяно домашно насилие; обаждания на Консултативната телефонна линия (042/ 64 11 11) - общо 2094 пъти.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top