График на пътния контрол в Стара Загора и региона 12 януари, четвъртък

1  00.00ч.до 24.00ч. Път І-5, км.239+300, бензиностанция „Лукойл” 60 км./ч.
2   09.30ч.до 10.30ч. Път II-55, гр.Гурково 
3   13.10ч.до 14.15ч. Път ІІ-55, км.49 /с.Пчелиново/ 
4   14.30ч.до 15.30ч. Път ІІ-55,  км.45+800 /с.Пчелиново/
5   15.45ч.до 17.15ч. Път ІІ-55,  км.43+500 /с.Пчелиново/
6   17.30ч.до 19.00ч. Път II-55, гр.Гурково 
7   09.10ч.до 10.10ч. Път І-5 в с. Бял извор. 
8   10.20ч.до 12.20ч. Път І-5 в с. Тракия. 
9   13.00ч.до 14.00ч. Път ІІІ-503 в с. Опан. 
10   14.10ч.до 16.40ч. Път І-5 в с. Средец. 
11   16.50ч.до 18.10ч. Път І-5 в с. Ястребово. 
12   18.20ч.до 19.20ч. Път І-5 в с. Бъдеще. 
13   21.30ч.до 00.00ч. Път II-55, гр.Гурково 
14   00.30ч.до 01.30ч. Път ІІ-55,  км.43+500 /с.Пчелиново/
15   02.15ч.до 03.30ч. Път ІІ-55,  км.45+800 /с.Пчелиново/
16   03.45ч.до 05.00ч. Път ІІ-55, км.49 /с.Пчелиново/ 
17   05.15ч.до 07.00ч. Път II-55, гр.Гурково 
18   21.00ч.до 22.00ч. с. Богомилово
19   22.30ч.до 23.30ч. с. Ракитница
20   23.50ч.до 00.20ч. с. Яворово
21   00.40ч.до 01.10ч. с. Яздач
22   02.10ч.до 02.40ч. с. Винарово
23   03.00ч.до 03.30ч. с. Могилово
24   04.00ч.до 04.30ч. с. Малко Тръново
25   05.00ч.до 06.00ч. с. Ракитница
26   06.30ч.до 07.30ч. с. Богомилово

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top