До края на януари земеделските производители избират вида на облагане на доходите си за 2017

До края на месец януари, физическите лица регистрирани преди 2016г., като земеделски производители, които са избрали да се облагат като ЕТ, и при които е изтекъл 5 годишния период могат:

1. Да продължат да се облагат по същия ред и не е необходимо да подават новата декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, или

2. Да направят промяна и да преминат по общия ред на облагане, (т.е. да формират облагаемия си доход след приспадане на нормативно определения процент разходи за дейността), като подадат декларация по чл.29а в срок до 31 ануари 2017г.

От 2017г. декларацията ще се подава до края на текущата година. Образецът на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в Стара Загора и Казанлък.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top