Констатираха огнища на птичи грип в Старозагорско

Областният управител на Стара Загора Георги Ранов свика днес извънредно заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с констатираните огнища на болестта инфлуенца по птиците в селата Гранит и Мирово, община Братя Даскалови, Старозагорска област. Министърът на земеделието и храните в оставка Десислава Танева нареди със своя заповед всички региони на България незабавно да бъдат приведени в състояние на повишена епизоотична готовност заради опасното заболяване.
Мерките, които ще бъдат незабавно предприети за ограничаване на разпространението на болестта, обхващат 3- и 10-километрова зони около огнищата на заболяване.

Те предвиждат засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с орнитоложките дружества, националните ловни сдружения, Държавните горски предприятия и Регионалните дирекции по горите.
Забранява се излизането на птици извън дворовете на стопаните, които са задължени да отглеждат отделно от други домашни птици патиците и гъските.
Забранява се придвижването и транспортирането на птици в обсега на двете зони. Органите на МВР засилват контрола по пътищата във връзка с тази забрана. 

Фуражите трябва да се съхраняват в закрити помещения.
Започва масово провеждане на информационни кампании за собствениците на домашни птици, ловците, съветите по ловно стопанство при държавните горски и ловни стопанства за незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
При констатирани огнища се организира принудително убиване на всички засегнати и контактни птици в животновъдни обекти с констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците. В засегнатите райони в Старозагорска област се очаква да бъдат унищожени около 15 000 птици. Транспортните средства, които се използват за събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти от животновъдни обекти, трябва да бъдат оборудвани с GPS система за проследяване. Транспортните средства трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани преди напускане на всеки обект.

На собствениците на обектите, които не са въвели мерките за биосигурност и дезинфекция, ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение
Забранява се провеждането на пазари, изложби и състезания за птици на територията на цялата страна. В предприятията за преработка на птиче месо и яйца се въвежда стриктен предкланичен преглед на птиците, предназначени за клане и следкланичен преглед на птичите трупове. Разрeшaвa се транспортиране на птиче месо от кланици, транжорни и хладилни складове, когато месото е произведено от домашни птици извън зоните с инфлуенца или с дата, която е най-малко 21 дни преди отчетената дата на най- ранното заразяване на стопанство.

Органите на изпълнителната власт и местното самоуправление, обществените организации, земеделските стопани са длъжни да оказват съдействие на служителите от БАБХ при изпълнение на служебните им задължения.
Ако гражданите забележат умрели птици и имат съмнение, че смъртта им е настъпила вследствие на заболяване, могат да сигнализират на горещия телефон на БАБХ – 07712299.
Областният управител инж. Ранов ще изпрати писма до всички кметове на общини в Старозагорска област с мерките, които трябва да предприемат с цел ограничаване на инфлуенцата и разпространението й и в други населени места

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top