Близо 140 млн.евро са преките чуждестранни инвестиции в Стара Загора

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции  в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31 декември 2015  възлизат на 1 023.4 млн. евро, което е с 5.6% повече в сравнение с 2014 г.

През 2015 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 987.8 млн. евро. Тази дейност формира 96.5% от общия обем на ПЧИ в област Стара Загора, а относителният й дял нараства с 5.7% спрямо предходната година.

Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в община Гълъбово - 756.4 млн. евро, община Стара Загора - 134.9 млн. евро и община Казанлък - 90.4 млн. евро.

 

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top