В Стара Загора се проведе заседание на областния координационен механизъм по деинституционализация

Днес в  Областна администрация се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД), председателствано от областния управител Георги Ранов. ОКМД е разработен в изпълнение на двугодишната програма на „Надежда и домове за децата”, клон България, която обхваща 24 области в страната.ОКМД кореспондира с Координационния механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция.

„Нашата обща цел е да защитим и осигурим на първо място интереса на детето, да сме гъвкави при вземане на решения и да проявяваме етично поведение при решаване на всеки конкретен случай”, обърна се към присъстващите Ранов.

Гости на заседанието бяха Боряна Климентова, програмен координатор към „Надежда и домове за децата” и Кремена Стоянова, национален експерт по детски политики. Климентова представи актуализиран план за действие в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата от Република България". Акцентите в презентацията бяха върху целите на плана, застъпените целеви групи и предвидените мерки за изпълнението му. Коментира се и предстоящото закриване на 29 домове за деца, лишени от родителски грижи и на 17 домове за медико-социални грижи за деца.

Участниците в заседанието дискутираха състоянието на услугите за деца в област Стара Загора. Бе представен и успешно решен случай в рамките на ОКМД.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top