21 септември 2021

Общински съвет прие новите критерии и намаления за пътуване в Стара Загора

С 44 гласа „За“, бяха приети промените в цените за пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
„Всъщност, днес, ние гласуваме най-преференциалните цени на карти за пътуване до този момент. По този начин насърчаваме и облекчаваме активно пътуващите граждани на Стара Загора“, подчерта председателят на ПК по финанси към ОбС Диян Димитров. „Това, което предложи Общинска администрация, е балансираният вариант, който удовлетворява всички заинтересовани. Наредба, която да обхване абсолютно всички категории граждани – няма. Тук трябва да се водим от общата необходимост на хората, а не да влизаме във всеки един индивидуален случай “, допълни той.

В мотивите на Общинска администрация е концентрирано желанието да се продължи ангажираността за подпомагане на различни социални групи и подобряване на средата на живот, чрез достъпни транспортни услуги. Предложената промяната на критерии и намаления при пътуването има за цел да насърчи пътуването с абонаментни карти на преференциални цени, вместо с билети.

„Предложението ни бе дълго обмисляно и нееднократно дебатирано с ръководството на „Тролейбусни и автобусни превози“. Социалната политика, която често се споменава, е сериозно застъпена в цените на всички карти за транспорт. Насочили сме вниманието си към активно пътуващите“, каза по време на обсъждането на предложението ресорният зам.-кмет на Стара Загора Йордан Николов. Той даде пример с цените, които ще заплащат учениците за пътуване. „Има намаление от 50% при тази група. Гражданите над 80 години получават безплатно пътуване по избрана от тях линия“, обясни oще зам.-кметът. „Имаме един пробен период от три месеца, в който да видим в какви рамки ще влязат картите в бюджета, който отделя Общината за транспорт. Ако остават средства, варианти има много за допълване. Ще продължим да работим за подобряване на условията и услугата занапред“, допълни Йордан Николов.

Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения, ползват месечна абонаментна карта за пътуване на стойност:  за една линия – 10,00 лв.; за две линии – 15,00 лв.; за цяла градска мрежа – 22,00 лв. Тримесечна абонаментна карта за пътуване на тази група, за една линия, ще бъде 30,00 лв.
Всички пенсионери /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл. 68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, ползват месечна абонаментна карта за пътуване на стойност: за една линия – 15,00 лв.; за две линии – 24,00 лв.; за цяла градска мрежа – 30,00 лв. Пенсионери над 68 години /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 300 лв., ползват месечна абонаментна карта за пътуване по една линия по избор на стойност – 10,00 лв. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и актуална снимка на лицето.

Лица с трайни увреждания над 71 % намалена работоспособност, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 300 лв., ползват месечна абонаментна карта за пътуване по една линия по избор на стойност – 15,00 лв. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта, актуална снимка, документ удостоверяващ размера на получаваната пенсия и решение на ТЕЛК.

Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора, с постоянен адрес в селата, разположени на територията на община Стара Загора, ползват месечна абонаментна карта за пътуване с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до  Стара Загора и обратно. Всички пенсионери /лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от КСО, навършили възрастта по чл.68/ с постоянен адрес в селата, разположени на територията на община Стара Загора, ползват месечна абонаментна карта за пътуване с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до гр. Стара Загора и обратно. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта, пенсионно решение и актуална снимка.

Общинска администрация е готова с още варианти, които ще предложим в бъдеще, за да облекчим още социални групи от обществото, увери съветниците зам.-кметът Йордан Николов. Картите ще бъдат преходен период преди въвеждането на електронната система за таксуване, когато ще приключим втория етап от проекта за Интегриран градски транспорт. Тогава ще можем да бъдем още по-гъвкави в предложенията си по отношение на социалната политика, добави вносителят на предложението.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top