Над 121 хил. са работещите в Старозагорско

През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 121.3 хил., от които 68.6 хил. са мъже и 52.7 хил. са жени, съобщиха от Националния статистически институт.Коефициентът на заетост в областта е 44.1% (при 49.9% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 0.2 процентни пункта.През третото тримесечие при мъжете този коефициент е 52.1% , а при жените - 36.8% .

През третото тримесечие на 2016 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 120.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 58.8% (66.0% за мъжете и 51.5% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 0.6 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top