Безработицата в Стара Загора падна до 3,6%

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец септември в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9341 безработни и равнището на безработица е 6,3 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 304 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,6 на сто, а с най-високо - община Николаево - 55,2%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец септември също намаляват. Общият им брой достигна 2884. Равнището на безработица е 3,7 на сто и намалява спрямо предходния август с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 131 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 2826, равнище на безработица - 3,6 на сто; община Опан - регистрирани безработни 58, равнище на безработица - 9,2 на сто.

В отчетния месец са обявени 474 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 462, с 11,3 на сто повече от заявените предходния август. Частният сектор е заявил 279 места - 58,9 на сто от местата. Делът му нараства от 42,6 на сто през август до 58,9 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец септември 379 - 78,9 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация. По програми за заетост и обучение през месец септември са обявени 12 работни места, всички по схеми на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 476, жените – 312, младежите - 71, продължително безработните – 39, безработните с намалена работоспособност - 11.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top