Утре почистват речното корито на Бедечка

Утре  започва почистване на дървета и храсти по течението на р. Бедечка в Стара Загора. Мероприятието се налага заради необходимостта от подобряване експлоатационното състояние на системата за отвеждане на повърхностни води на реката, преминаващи през урбанизираната територия на Стара Загора.

Ще бъдат отстранени паднали дървета, разположени напречно на речното легло, които създават условия за нейното подприщване. Ще се прочистят храстова растителност и паднали дървета в речното корито, които също възпрепятстват нормалната проводимост на р. Бедечка.

За целта експерти от общината са извършили проверка на място. Изработен е констативен протокол от Междуведомствена комисия, назначена със заповед на кмета от 18.06.2015 г. Проведена е процедура и е избран изпълнител на организацията и  ЕООД, София, при предприемане на всички мерки за безопасна работа.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top