Тракийския университет е сред първите у нас по запълняемост на местата след прием 2016

По инициатива на областния управител на област Стара Загора Георги Ранов днес в Тракийския университет се проведе среща на академичното ръководство на университета с депутатите д-р Кирил Добрев и Маноил Манев. Проф. Иван Въшин, ректор на висшето учебно заведение, благодари за инициативата на областния управител и пожела разговорите с народните представители от Старозагорски район в този формат да продължат и занапред. Идеята е в лицето на представителите на законодателната власт да бъде търсена подкрепа за увеличаване на научния потенциал на Старозагорска област и на възможностите на университета да привлича още по-голям брой студенти и млади учени.

От думите на зам.-ректора по административната и информационната дейност проф. Гюрга Михайлова стана ясно, че Тракийския университет е сред първите у нас по запълняемост на местата във всички специалности след тазгодишната кандидатстудентска кампания. Расте броят на студентите, които се обучават по медицински специалности на английски език. Увеличават се и чуждестранните студенти.

Зам.-ректорът проф. Веселина Гаджева запозна Ранов и депутатите с проектите, по които се работи и с тези, които университетът има амбиция и готовност да реализира. С особена значимост сред тях е проектът, с който висшето училище ще кандидатства за създаване на център по компетентност. В него ще се извършва иновативна научно-изследователска работа по създаване на нови продукти. По ОП „Наука за интелигентен растеж” се предвижда до януари 2017 г.наши висши учебни заведения да разработят и представят проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върховни постижения и на центрове за компетентност. Такива ще бъдат разкрити в 8 градове в страната. Ако Тракийският университет е сред избраните, той ще получи средства за закупуване на високотехнологична апаратура и ще реализира проект в областта на ветеринарнатамедицина и съпътстващи я направления.

Проф. Въшин изрази надежда, че инж. Ранов и старозагорските депутати ще направят всичко по силите си в Тракийския университет да е един от центровете по компетентност, които ще се изграждат у нас. Гостите увериха академичното ръководство, че застават безрезервно зад всички каузи на университета.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top