Обсъдиха развитието на бизнес отношения между български и ирански фирми в Стара Загора

В Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе работна среща на тема Нови възможности за икономическо, търговско и кооперационно сътрудничество между България и Иран, ръководена от Олег Стоилов, председател на УС на ТПП Стара Загора. На срещата присъстваха Реза Рухани, съветник към посолството на Ислямска република Иран в България и ръководството на Ирано-българската бизнес асоциация, представлявано от Саид Хадеи - председател на асоциацията, Александър Александров и Амир Хадеи, членове на УС на асоциацията. Към срещата проявиха интерес над 20 фирми от Старозагорски регион, като две от тях вече развиват успешен бизнес с Иран.

Рухани и колегите от Ирано-българската бизнес асоциация представиха актуалните моменти в икономическото развитие на Иран след отмяна на санкциите и новите възможности за икономическо, търговско и кооперационно сътрудничество. Иран, със своите 80 млн. жители, център на географски район с над 400 млн. души население представлява изключително голям пазар, към който се стремят страни от целия свят. Те акцентираха на конкурентните предимства на България пред останалите членове на Европейския съюз – географска близост и добри исторически взаимоотношения. Пред българския бизнес има големи възможности в Иран, но е необходима голяма активност и съдействие, което декларираха, че ще окажат както от Ирано-българската бизнес асоциация, така и от Иранското посолство.

На последвалите индивидуални срещи, представителите на присъстващите фирми получиха ценна информация, консултации и съвети за своите бизнес идеи и намерения за излизане на иранския пазар. Представителите на присъстващите организации се уговориха да създадат ефективна система за подкрепа на развитието на бизнес отношения между български и ирански фирми и да пристъпят към организиране на добре подготвени бизнес мисии в двете страни.

Българските фирми, имащи потенциал и желание за установяване и развитие на отношения с ирански фирми могат да заявят това в Търговско-промишлена палата Стара Загора, която в партньорство с Ирано-българската бизнес асоциация, ще направи възможното за намиране на насрещни интереси.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top