Десет учители по програма Заедно в час ще преподават през новата учебна година в област Стара Загора

Десет учители по програма Заедно в час ще преподават в област Стара Загора от началото на новата учебна година. Те ще работят в шест училищата-партньори на организацията в Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Енина и Паничерево. Новите учители в региона са девет, а един продължава да преподава като учител втора година в програмата.

“Равният достъп до качествено образование е един от най-важните фактори за постигането на траен икономически растеж. Щастливи сме, че с всяка следваща година се увеличава не само броят на учителите в програмата, но и училищата-партньори в областта. Натрупаният опит и постигнатите резултати от учителите през предходните години ни носят увереността, че с подкрепата на целия ни екип, на местната общност, на партньори и институции, преподавателите на Заедно в час могат да постигнат истински качествена промяна за учениците, а това в дългосрочен план е ключово за развитието на региона”, споделя Евгения Пеева, изпълнителен директор на Заедно в час.

Неправителствената организация вече шест години подбира най-подходящите кандидати, способни професионалисти с различен профил, и ги подкрепя да работят в училище за период от две години, а след това да бъдат дългосрочни поддръжници на каузата за равен достъп до качествено образование на всяко дете. Заедно в час в партньорство с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” обучава учителите по програмата в съответствие с всички изисквания към педагогическите специалисти в България и продължава да ги подкрепя и насърчава през целия период от две години.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top