Коефициентът на заетост в Старозагорско е под средния за страната

През второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 123.4 хил., от които 67.6 хил. са мъже и 55.8 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 44.8% (при 49.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 1.9 процентни пункта.През второто тримесечие при мъжете този коефициент е 51.3% , а при жените - 38.9% .

През второто тримесечие на 2016 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 121.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.2% (63.6% за мъжете и 54.8% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 2.9 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top