Партньорско споразумение обединява младежи от четири града срещу езика на омразата

С Партньорско споразумение за противодействие на езика на омразата завърши международният семинар, на който домакин бе Международният младежки център в Стара Загора. Зад посланията в него се обединиха и младежите от центровете в Добрич, Пловдив и Враца, както и сдружение „Възможности без граници“. Партньорството предвижда изпълнение на Общ план за действия, насочени към провеждане на съвместни регионални, национални и международни събития по темата и международните дни свързани с мира, човешките права, толерантността - дни от Календара на Съвета на Европа, Юнеско и ООН, с които се цели повишаване на толерантността, свободата, емоционалната интелигентност и креативността на младите хора.

В Международния семинар на тема „Развиване на уменията на 21 век - средство за противодействие на езика на омразата“, взеха участие представители на Съвета на Европа, на Министерството на образованието и науката, ученици, студенти, млади хора до 29 години от 4-те града, доброволци от Испания, Германия, представители на неправителствени организации. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров подкрепи инициативата и отправи поздрав към участниците в семинара. Той пожела на младежите да развиват и прилагат своите личностни умения, креативност и ключови компетентности за адаптиране към бързо променящата се глобална среда в Европа и света. Той изрази своето убеждение, че енергичните млади хора са тези, които ще кажат „Не на езика на омразата!“.

Семинарът беше открит от Иванка Сотирова, заместник-кмет на Община Стара Загора, която призова младите хора да се обединят, следвайки насоките на Съвета на Европа и успешното прилагане на посланията - уменията и грамотността на 21-ви век, за да бъдат посланици на добра воля на България, на Европа и на света.

Уменията на 21-ви век бяха представени чрез прилагане на подхода „Световно кафене“, целящ генериране на конструктивни идеи на младежите. Матей Маневски от Македония – упълномощен представител на Съвета на Европа и Мария Алкалай- експерт от сдружение „Възможности без граници“, представиха развитието на кампанията „Не на езика на омразата“ в Европа и България.

Семинарът бе организиран от Община Стара Загора и ММЦ.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top