Международен семинар срещу езика на омразата ще се проведе в Стара Загора

В два последователни дни-8 и 9 септември в Международния младежки център в Стара Загора ще се проведе международен семинар на тема „Развиване на уменията на 21 век - средство за противодействие на езика на омразата“ В проявата ще вземат участие представители на Съвета на Европа, на Министерството на образованието и науката, на младежките центрове в градовете Добрич, Плодив и Враца, ученици, студенти, млади хора до 29 години, доброволци от Испания, Германия, представители на неправителствени организации. Идеята е Уменията на 21-ви век да се популяризират като своеобразен инструмент за противодействие на езика на омразата.

През първия ден от семинара – 8 септември ще бъдат представени Уменията на 21 век чрез прилагане на подхода „Световно кафене“, целящ генериране на констуктивни идеи на младежите. На 9 септември Матей Маневски от Македония – упълномощен представител на Съвета на Европа и обучител ще представи развитието на кампанията „Не на езика на омразата“ в Европа. Основната цел е да бъде изготвен план за действия, насочени към популяризиране на кампанията, развитие на Уменията на 21-ви век, с които се цели повишаване на толерантността, свободата, емоционалната интелигентност на младите хора.

Организатори са Община Стара Загора и ММЦ.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top