Област Стара Загора се нарежда шеста по безработица у нас

Област Стара Загора заема шесто място по ниво на безработица с страната.През месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9954 безработни и равнището на безработица е 6,7 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 229 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,9 на сто, а с най-високо - община Николаево - 58,8%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец юли също намаляват. Общият им брой достигна 3110. Равнището на безработица е 3,9 на сто и намалява спрямо предходния юни с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 38 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3048, равнище на безработица - 3,9 на сто; община Опан - регистрирани безработни 62, равнище на безработица - 9,9 на сто.

Със 17,0 на сто намаляват новорегистрираните безработни (464 през месец юли, 559 предходния юни), като 276 (59,5 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 194, индустрия – 118 и търговия – 77.

В отчетния месец са обявени 511 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 437, с 14,7 на сто повече от заявените предходния юни. Частният сектор е заявил 290 места - 56,8 на сто от местата. Делът му намалява от 60,3 на сто през юни до 56,8 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец юли 385 - 75,3 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.

По програми за заетост и обучение през месец юли са обявени 74 работни места, 8 по национални програми за заетост, 5 по браншови програми и 61 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 375, жените – 214, младежите - 76, продължително безработните – 54, безработните с намалена работоспособност - 12.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top