338 фирми от Стара Загора не са подали годишен отчет

338 фирми от Стара Загора не са подал годишни финансови отчети, съобщиха от Старозагорския офис на Националната агенция за приходите. Инспекторите са уведомили, с покани  и електронни писма и 118 от Казанлък, че не са изпълнили задължението си за публикуване на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2015г. и ще им бъдат наложени глоби до края на месец септември.

От Приходната агенция припомнят, че всички търговци по смисъла на Търговския закон трябваше да заявят за вписване и представят за обявяване в търговския регистър годишния финансов отчет (ГФО) за 2015 г. до края на юни 2016 г. В същия срок останалите предприятия трябваше да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет.

Фирмите без дейност също са задължени да представят ГФО до 30.06.2016 г., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.

Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет, напомнят от НАП.

В закона за счетоводството са предвидени нови, по-високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top