Прокуратурата в Стара Загора внесе обвинителен акт срещу Иван Вуцов за упражняване на лекарска специалност без правоспособност

Районна прокуратура - Стара Загора внесе обвинителен акт в съда спрямо Иван Вуцов, на 55 г. от гр. Стара Загора, за престъпление против реда и общественото спокойствие - престъпление по чл. 324 ал.2 във връзка с ал.1 от Наказателния кодекс.

В хода на производството, водено срещу Иван В. е установено, че през 1985 г. той завършил висше образование „Медицина". През 1991 година, след успешно положен държавен изпит, придобил права на специалист по "Вътрешни болести". През същата година Иван В. подал документи да бъде зачислен за специализация по „Кардиология". Със Заповед № 01772/25.09.1991 г. бил зачислен за специализация с база Първостепенна окръжна клинична болница - гр. Стара Загора, като е започнал специализацията на 01.07.1991 г. За обучението му по специалност „Кардиология" му била издадена книжка на специализиращия. През месец март 1995 г. и през месец май 1996 г. Иван В. се явил на държавните изпити за специалност „Кардиология", които не издържал. След второто си неуспешно явяване на държавен изпит по специалност „Кардиология" в началото на месец юни 1996 година Иван В. се снабдил с неистинско свидетелство за призната специалност „Кардиология"

През периода 16.05.2003 г. до март 2015 г. в гр. Стара Загора, е упражнявал професия, свързана със здравеопазването на населението, като е практикувал като лекар-кардиолог, сключвайки договори с НЗОК за изпълнение на високоспециализирани и специализирани медицински дейности от пакет „Кардиология" по специалност „Кардиология", както и в същия период е упражнявал професията „лекар" със специалност „кардиология" в три лечебни заведения в гр. Стара Загора, без да е имал за това съответната правоспособност, изискваща се за тази специалност, съгласно чл.13 ал.2 от Закона за лечебните заведение и утвърдените медицински стандарти по „кардиология" с Наредба № 2 от 25.01.2010 г на Министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Към настоящия момент делото е внесено в Районен съд - Стара Загора и се очаква насрочването му.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top