865 са постъпилите на работа в Старозагорско през юни

През юни в област Стара Загора са постъпили на работа 865 безработни лица. На първичния пазар през юни са устроени общо 805 лица, по програми и мерки за заетост са постъпили на работа 60 лица.Обявени са 778 работни места на първичния пазар на труда.Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 391, жените – 241, младежите - 81, продължително безработните – 39, безработните с намалена работоспособност - 20.

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец юни в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 10183 безработни и равнището на безработица е 6,9 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни със 188 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,9 на сто, а с най-високо - община Николаево - 62,5%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец юни също намаляват. Общият им брой достигна 3148. Равнището на безработица е 4,0 на сто и стойността му остава непроменена спрямо предходния май. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 45 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3079, равнище на безработица - 3,9 на сто; община Опан - регистрирани безработни 69, равнище на безработица - 11,0 на сто.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top