Предлагат 700 лв. данък “такси“ в Стара Загора

.По време на предстоящата на 28 юли редовна сесия на общински съвет Стара Загора ще бъде обсъдена промяна в  Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. Предложението е внесено за разглеждане от кмета Живко Тодоров поради въвеждането на данък върху таксиметровия превоз. Новият налог е регламентиран в Закона за местните данъци и такси, като размерът му се определя от общинските съвети с наредба. Допустимите граници на данъка са от 300 до 1000 лева, а срокът за определяне на годишния размер е до 31 октомври на предходната година. Градоначалникът предлага местния налог да бъде в размер на 700 лева.

Към момента са издадени 560 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници. „Община Стара Загора поддържа 36 броя стоянки за таксиметрови автомобили, като се извършват текущи разходи за поддържане на маркировка, поставяне на пътни знаци, както и разходи за контролиране паркирането на стоянките.

Днес Тодоров ще се срещне със собствениците на таксиметрови компании в града, за да обсъдят размера на данъка, който се въвежда като общ местен данък върху таксиметровите превози на пътници

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top