Безработицата в Стара Загора е 4%

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през април в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 10 371 безработни и равнището на безработица е 7,0 на сто, с 1,7 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни със 747 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 4,0 на сто, а с най- високо - община Николаево - 63,6%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец май също намаляват. Общият им брой достигна 3193. Равнището на безработица е 4,0 на сто и намалява спрямо предходния април с 0,4 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 262 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3121, равнище на безработица - 4,0 на сто; община Опан - регистрирани безработни 72, равнище на безработица - 11,4 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1939 (60,7 на сто). Увеличението спрямо предходния април е с 0,8 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 42,5 на сто през май, 41,8 на сто предходния април. Намаляват безработните в младежка възраст (283 през месец май, 360 предходния април). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 200, тоест 70,7 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи.

В отчетния месец са обявени 478 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 422, с 8,8 на сто повече от заявените предходния април. Частният сектор е заявил 311 места - 65,1 на сто от местата. Делът му нараства от 56,0 на сто през април до 65,1 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец май 375 - 78,4 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top