Над 600 фирми в Старозагорско не са платили корпоративен данък

Над 600 юридически лица от Старозагорска област са пропуснали да платят деклариран корпоративен данък в срок и ще получат „подсещане“ от служители на Агенцията по приходите в следващите дни. Инспекторите ни обясняват възможностите за плащане на забавените суми и рисковете при неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде изнесено на публична продан.

Припомняме, че законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в НАП, да представи обезпечение и съгласува погасителен план, поемайки задължение заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи суми към бюджета. От юридическите лица, закъснели с плащането на данък печалба, се очаква да покрият задълженията си, или да ги внесат по предложения и одобрен погасителен план.

Отношението на служителите на НАП е партньорско и полагаме максимум усилия да не препятстваме работния процес на корпоративните ни клиенти, да не налагаме запори на сметките им, така че разчитаме на пълното им съдействие и разбиране.

Обръщаме внимание, че всички дължими суми по забавени плащания, глоби или съставени актове се плащат само по банковите сметки на структурите на НАП. Лицата следва да се осведомят и за актуалния размер на начислените лихви за забава, преди да внесат суми по сметките на НАП, за да няма разминавания в данъчно–осигурителните им сметки. Справка за размера на натрупаните задължения е достъпна от интернет страницата на НАП в Интернет при условие, че лицата имат ПИК или разрешение за пълнен достъп до Е-услугите активни с електронен подпис. Същата може да бъде получена на място в офисите на Агенцията в страната.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top