Отпуснати са нови средства за насърчаване на заетостта в Стара Загора

Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец юни 2016г., както следва:

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)-2274 лв. 1 брой

2. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ)-2424 лв. 1 брой

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до 20 юни 2016 год. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда” гр.Стара Загора, ул. ”Ст. Караджа” № 8, стая № 112, тел: 042 / 697545 и 697546.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top