Служители на затвора в Стара Загора възпитават лишени от свобода в толерантност към различните

Пилотна  Програма с лишени от свобода в затворите Стара Загора, София и Плевен и Супервизия на пенитенциарни служители по проект „Толерантност в затвора, толерантност в живота” реализира Клуб „Отворено общество” Стара Загора и Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“ Стара Загора.

"По време на проекта е разработената специализирана програма за лишените от свобода с малцинствен произход. Тя имаше за цел промяна на дискриминационните нагласи и изграждане на толерантност към хората с различия. Проведени бяха обученията на пенитенциарните служители от трите пилотни затвора, което  допринесе за повишаване квалификацията на корекционните служители в затворите по отношение на индивидуалната и груповата работа с тази категория осъдени лица.", обобщи Лена Драголова.

Пилотирането на програмата стартира през месец ноември 2015 г., като в затворите Стара Загора и Плевен приключи в края на м. декември 2015 г. В обхвата на пилотната фаза се провежда и супервизиране на процеса на пилотиране и в последствие адаптиране на програмата, когато възниква такава необходимост. Практическото приложение на програмата и супервизирането на този процес осигурява възможност на пенитенциарните служители от затворите Стара Загора, София и Плевен да усвоят умения за работа с правонарушители представители на малцинствата, включително и роми, с цел промяна на дискриминационните нагласи и изграждане на толерантност към хората с различия .

Дeйнocтитe пo пpoeĸтa ca пeт, нo нaй-вaжнaтa e oбyчeниeтo нa cлyжитeлитe нa тpитe зaтвopa зa paбoтa c лишeни oт cвoбoдa в пpeвeнция нa aнтидиcĸpиминaциoннитe нaглacи. Диcĸpиминaциятa, ĸceнoфoбиятa - ca вaлидни нe caмo зa Бългapия, нo и зa цeлия cвят. Иcĸaмe дa paбoтим в пocoĸa нa пpeoдoлявaнe нa тeзи нaглacи" - cъoбщи Kaтя Янyлoвa, ĸoopдинaтop нa пpoeĸт "Toлepaнтнocт в зaтвopa, тoлepaнтнocт в живoтa" и yпpaвитeл нa Фoндaция "Дpyжecтвo зa гpaждaнcĸa пoдĸpeпa" - Cтapa Зaгopa

Проектът е одобрен по програма на Норвежкия финансов механизъм като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 91 024,16 лева, а времевата рамка обхваща 12 месеца, периода: март 2015 – април 2016 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top