2 деца са родени от малолетни/непълнолетни майки през април в Стара Загора

Общо 44 сигнала за деца в риск са постъпили през април в отдел „Социална закрила” в Стара Загора от началото на година те са 206, съобщи директорът Петя Чакърова. Те са за дете, останало без родителска грижа-2, за упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално)-8, за неглижиране на дете-10,  за деца с увреждания-5,за деца с противообществени прояви - 6, за малолетни/непълнолетни бременни или родили деца-5, за деца, родени от малолетни/непълнолетни майки-2 ,за непълнолетни, съжителстващи с лице от противоположния пол -1,риск от отпадане от училище – 3, сигнали за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип – 2 сигнала.

През април 2016 г. са издадени 12 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство и др., от които:настаняване на дете в институция – 2;прекратяване настаняването на дете в институция и реинтеграция в биологичното му семейство – 2; настаняване на дете в приемно семейство – 2; прекратяване настаняването на дете в ЦНСТ поради навършване на пълнолетие – 1; прекратяване настаняването в институция поради осиновяване – 1; прекратяване настаняването в институция поради навършване на пълнолетие – 1; насочване към кризисен център – 1;прекратяване настаняването в семейство на близки и роднини; реинтеграция в биологичното семейство – 1;

Общият брой случаи, по които работи отделът по закрила на детето в момента са 1151 или средно по 72 случая на социален работник.

 

 

 

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top