Намаление на смъртността в Старозагорско през 2015, отчетоха от НСИ

Броят на починалите през 2015 г. в област Стара Загора е 5 312 души, а коефициентът на обща смъртност  - 16.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 84 случая, или с 1.6%. Въпреки това, нивото на обща смъртност продължава да е твърде високо, съобщават от Националния статистически институт.

Смъртността сред мъжете (17.4‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.4‰). През 2015 г. на 1 000 жени умират 1 069 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (24.0‰), отколкото в градовете (13.4‰).

Показателят за преждевременна смъртност  през 2015 г. в област Стара Загора (20.4%) намалява спрямо предходната 2014 г. (22.3%). В стойностите на показателя за преждевременната смъртност има съществени разлики при мъжете и жените, но през 2015 г. те също намаляват. Умрелите жени на възраст до 64 години вкл. са 13.9% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 26.4%. През 2014 г. разликата между двата пола е възлизала на 13.9%, а през 2015 г. тя намалява до 12.5%.

През 2015 г. в област Стара Загора са починали 26 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 8.4‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 17.5‰, през 2005 - 11.6‰, а през 2014 - 9.7‰.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top