Обсъждиха план за намаляване на замърсяването на речните басейни в Старозагорско

Областният управител на област Стара Загора Георги Ранов откри днес на работно заседание на Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив, което се проведе в сградата на Областна администрация. На форума беше обсъден проектът за План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район, в който влиза и Старозагорска област. Цялата площ на района е 35 230 кв.м, около 32% от територията на страната.

Основна цел на Плана, който се изработва по директива на ЕС за нов подход за управление и защита на водите, е да постигне по-добро екологично състояние на повърхностните води у нас и свързаните с тях екосистеми. В тази връзка Планът ще съдържа конкретни мерки за ограничаване на замърсяването, свързани с населените места, индустриалните предприятия и водоползвателите.

Презентации по проекта направиха Марин Маринов и други представители на Басейнова дирекция-Пловдив. Те изнесоха данни за екологичното състояние на водните обекти и програмите за мониторинг. Освен План за управление на речните басейни, Басейнова дирекция ще изработи и План за управление на риска от наводнения.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top