Съдът възстанови Ангел Динев като директор на РИМ Стара Загора

Състав на Окръжен съд Стара Загора възстанови на работа бившия директор на старозагорския регионален исторически музей д-р Ангел Динев, който през август 2015 беше уволнен дисциплинарно от кмета на общината Живко Тодоров.Мотивът беше, че Динев е открил конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност „История на България”, без да са налице законови основания за това.Той не се бил съобразил и с изричните указания , дадени от зам. министрите на образованието и културата.

Според градоначалника с тези си действия служителят е допуснал поведение, което противоречи на поведението му на ръководител на институцията, с което е злоупотребил с доверието на работодателя и уронва доброто му име и това на ръководената от него институция.

Производството е образувано по жалба на Динев срещу решение на Старозагорския районен съд, който отхвърли иска му срещу уволнението.
В жалбата се посочва, че той не е извършвал нарушения на трудовата дисциплина и винаги съвестно и точно е изпълнявал служебните си задължения. Предявил е и искове за отмяна на заповедта за прекратяването на трудовото правоотношение, за възстановяването на предишната му работа и за заплащането на обезщетение в размер на 6 270 лв. за оставането без работа.
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top