Намалява безработицата в Старозагорско

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през февруари в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 12 135 безработни и равнището на безработица е 8,2 на сто, с 1,8 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,4 процентни пункта, а регистрираните безработни с 477 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 4,8 на сто, а с най-високо - община Николаево - 67,8%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец февруари също намаляват. Общият им брой достигна 3976. Равнището на безработица е 5,0 на сто и намалява спрямо предходния януари с 0,3 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 205 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3871, равнище на безработица - 4,9 на сто; община Опан - регистрирани безработни 105, равнище на безработица - 16,7 на сто.

В отчетния месец са обявени 354 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 291, с 48,5 на сто повече от заявените предходния януари. Частният сектор е заявил 150 места - 42,4 на сто от местата. Делът му намалява от 45,4 на сто през януари до 42,4 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец февруари 295 - 79,3 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация. Обяснението: 80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

По програми за заетост и обучение през месец февруари са обявени 63 работниместа, 10 по национални програми за заетост и 53 по оперативна програма „Развитие начовешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 408, жените – 231, младежите - 107, безработните с висше образование - 7, продължително безработните – 71, безработните с намалена работоспособност - 3.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top