Стара Загора не развива потенциала си за агроекологични и биологични производства

Днес в Областна администрация се състоя разширено заседание на Управителния съвет на Българската стопанска камара съвместно със Стопанската камара в Стара Загора и с участието на областния управител на Стара Загора Георги Ранов. В срещата се включиха представители от всички сфери на бизнеса в Старозагорска област.

Форумът бе открит от председателят на УС на БСК Сашо Дончев. Анализ на мокроикономическата ситуация в България, на база на данни от ЕК, направи Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК. Той очерта реалната картина на българската икономика днес. В неговия доклад бяха посочени основните проблеми, пред които е изправен българският бизнес, характеристиките на бизнес средата у нас и тенденциите за икономическо развитие на страната в краткосрочен и по- дългосрочен план.

Ранов от своя страна представи анализ на макроикономическата ситуация в Старозагорска област. Той посочи предимствата и слабостите на бизнес средата в региона. Сред положителните страни бяха изредени стратегическото географско положение и преминаването на международни коридори през територията на областта, високата средна работна заплата, добрите икономически показатели, добрата инфраструктура, ниските данъци. Негативните икономически тенденции в Старозагорска област дублират тези, които се констатират в цялата страна – демографски срив и липса на достатъчно квалифицирани кадри, намаляване на чуждестранните инвестиции, висока младежка безработица, остаряло оборудване и технологии в предприятията и др.

В изказването на Ранов бе посочено също, че Старозагорска област все още не използва достатъчно огромния си потенциал по отношение на развитието на агроекологични и биологични производства, които могат да бъдат развити благодарение на отлично подготвени и висококвалифицирани кадри от Тракийския университет.

След двата анализа последва оживена дискусия. Много от бизнесмените в залата зададоха своите въпроси към Сашо Дончев и Богидар Данев. Работодателите споделиха конкретни проблеми и виждания и поискаха от работодателските организации и от държавата съдействие за решаването им.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top