Старейшина предлага намаляване глоба за репатриране на автомобили в Стара Загора

Общинският съветник от МК „Истината за Стара Загора" Янко Янков с предложение за двойно по-ниска глоба за репатриране на неправилно паркиралите моторни превозни средства.

В мотивите си старейшината припомня, че с решение от края на март 2012 година е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. В нея е определена такса от 20 лева за принудително задържане на неправилно паркирали автомобили в границите на „Зелена зона", а за принудително преместване на неправилно паркирали превозни средства таксата е 60 лева. Освен тях се заплаща и 1,20 лева на час за отговорното пазене на автомобила в предназначеното за това място.

На сесията в края на месеца Янко Янков предлага „В чл.52а,ал.2 се правят следните изменения: „такса в размер на 60.00 лева" се заменя с „такса в размер на 30.00 лева " „в размер на 30.00 лева" се заменя с „в размер на 15.00 лева", т.е.-да се заплаща два пъти-малко за репатриране от сегашната глоба и 15 лева санкция, ако шофьорът я заплати на място.

„Човешкият ресурс и километрите на буса със скобите е един и същ като на паяка, а цената му е три пъти по-висока. Таксата в Стара Загора за принудително преместване на неправилно паркирали ППС е еднаква с тази в София и по-висока от други по-големи градове. Освен това тази такса е определена, когато цените на горивата бяха доста по-високи от сегашните, разбира се няма място за сравнение и разстоянията, които изминават паяците в София и Стара Загора до наказателните паркинги. За да бъде законна глобата освен тези 60 лева трябва да бъде написан фиш или АУАН, който фиш е минимум 20 лева за неправилно паркиране, така сумата на нарушителя вече става 80 лева, към които като добавите престой на наказателния паркинг по 1.20 лв. на час, таксито да отидете до наказателния паркинг и времето, което сте си изгубили, сумата с която ще се разделите възлиза на близо 100 лева",смята още Янков.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top