30 млн.лв. ще струва отчуждаването имоти в кв.Бедечка

Днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров се срещна с граждани, природозащитни организации и собственици на терени в кв.Бедечка връзка с казуса около строителството в кв. Бедечка."Въпросът и напрежението около кв. Бедечка е от години, аз съм готов  да приема  всяко разумно, но в момента пред общината има две алтернативи едната е да се промени ОУП, за да остане теренът парк, това означава, че в срок до две години Общината трябва да отчужди имотите, което ще струва около 30 млн. лв. като от независими експерти минималната оценка е 105лв. на кв.м. Втората възможност aко пък не ги отчужди, ще започнат съдебни дела за забавяне на инвестиционни намерения, които Общината ще загуби.", каза градоначалникът.

По думите му казусът около парка е решен в периода 2003- 2011 година. През 2003 г. с решение на Общинския съвет са възстановени имотите на собствениците, през 2005 г. пак с решение на местните старейшини  тези терени се изключват от парк „Бедечка” .  През 2007 г. пък според решение за промяна на Общия устройствен план  (ОУП) се предвижда застрояване на квартал. През  май 2011 г.  територията на парка се отрежда като зона за жилищно застрояване. Относно необходимостта за изграждане на инфраструктура Тодоров заяви, че тъй като общината няма финансов ресурс за това. Собствениците на имоти  в евентуалния нов квартал ще трябва да извършват на собствени разноски изграждането на инфраструктура.Общината финансира изграждането на инфраструктура, само когато има средства за това, и с колкото има. Собствениците знаят, че този квартал е извън Интегрирания план за градско развитие и по тази причина не могат да се ползват за целта средства от европейски програми.

Гражданското недоволство свързано с парк „Бедечка”,  е от години. Сега то отново набра сили,  след като собственик на имоти в парка,  започна разчистване на терена.
Поне засега се очертава да има нов квартал. Мненията са разделени. Според  защитниците на парка, това трябва да се спре, според други пък собствениците на имоти имат право да отстояват интересите си.

Защитниците на тезата, че "Бедечка" трябва да остане квартал дадоха предложение "да се направи ревизия на всички сделки от 2003 година и да се провери дали са законосъобразни. ", заяви Жоро Хаджиев.

От друга страна, един от собствениците Димитър Димитров е категоричен, че всеки от притежаващите част от земя в квартала е оставил част за зелени площи"близо 100 дка са оставени за зелени площи като няма да се режат вековни дървета като Стария чинар". Собствениците са категорични, че територията никога не е била обявена за парк, а е имало идеен проект за създаването на парк като е било разсадник на БКС.

Според адвокати на собствениците дори и да иска общината няма право да започне процедура по отчуждаване, защото територията не е обявена за парк и няма законово основание.

На срещата присъства и ланшафтен архитект Дянков, който през 1964 година е започнал проекта по озеленяване, който уточни, че е бил направен проект за парк, но е имало разсадник.

Припомняме, че още през 2013 г. имаше проверката в Окръжна прокуратура по казуса "Бедечка", която бе прекратена, тъй като не бяха установени незаконосъобразни актове, за които Прокуратурата да вземе отношение.

Според кмета Тодоров в периода 2003-2011 г. е трябвало да се даде граждански отпор на тези решения и да се запази парка.

Според БНР Община Стара Загора е започнала трасиране на улици за бъдещия квартал, който ще се изгражда на територията на кв. "Бедечка“.Това съобщи главният архитект на града Иван Кирчев.Общината е започнала разораването на терените, които попадат в четири частни имота, потвърди и главният инспектор по озеленяване в общината архитект Бистра Ангелова.

Според нея в тях не попада нито едно от 1500-те ценни дървета, описани след паспортизация в електронния регистър.

Общината има ангажимент само да трасира улиците в тази част, за която има влязъл в сила ПУП за регулация и застрояване, но не и да изгражда инженерна инфраструктура, уточни архитект Кирчев.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top