20 септември 2019

228 души са постъпили на работа през януари в Стара Загора

През месец януари 2016 година в Бюро по труда Стара Загора са обявени 249 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 196, с 37,1 на сто повече от заявените предходния декември. Частният сектор е заявил 113 места - 45,4 на сто от местата. Делът му намалява от 47,6 на сто през декември до 45,4 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец януари 183 - 73,5 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.

Според специалистите причината е, че  80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

По програми за заетост и обучение през месец януари са обявени 53 работни места, 41 по национални програми за заетост и 12 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 228, жените – 135, младежите - 72, безработните с висше образование - 3, продължително безработните – 18, безработните с намалена работоспособност - 5.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top