Дървата за огрев са предпочитан вариант в старозагорската община

Използването на дърва за огрев остава все още икономически най- изгодният вариант за отопление през зимния сезон от местното население на територията на Община Стара Загора. Териториалното поделение на Държавното горско стопанство извършва директни доставки на дърва за бита до домовете на желаещите. Това съобщи на днешната работна среща с кметове и кметски наместници на населените места директорът на ДГС Стара Загора Севдалина Иванова. По думите ѝ, през миналата 2015 г. са реализирани над 20 000 куб.м дървесина за нуждите на местното население, което я заплаща в касата на стопанството.

Кметовете на населени места в общината и общинската администрация оказват изключителна помощ на горското стопанство в опазването на горите – както в превенцията или потушаването на горските пожари, така и в борбата срещу незаконни дейности в горите, отбеляза секретарят Делян Иванов. Доброволни формирования има в почти всяко населено място,които заедно с представителите на Районната служба за пожарна безопасност, съдействат при възникване на пожари, уточни той. Общината е осигурила високопроходим автомобил за придвижването им в трудни терени.

Освен около 23 260 ха. държавни горски територии на територията на Община Стара Загора, ДГС стопанисва и опазва и горите общинска собственост, съгласно двустранен договор. Зам.-директорът на ДГС – Стара Загора Ярослав Ярославов, отговарящ за охраната на горските територии отбеляза, че забраната на кмета Живко Тодоров за движение на каруци е предпоставка за намаляване на незаконната сеч на „Карасиврия“. Броят на нарушенията там значително е намалял, докато в землището на с. Хан Аспарухово проблемът ескалира. Там се съсредоточават усилията на полицаите и горските служители за решаването му.

През  май – юни ще започне добивът на дървесина за местното население. Кметовете по места трябва да направят заявки за нужните количества, съобщи зам.-директорът по добива и реализация на дървесината Иван Чергеланов. Извършването на дърбоводобивна дейност се дава на фирми, чрез провеждане на тръжни процедури. По Закона за горите спечелилата фирма има задължения да постави табели на горските пътища, както и да уведоми местните кметове. С тях се уточняват местата за нощуване на работниците, за разтоварване, както и ползването на пътища извън горските масиви. При неспазването на тези условия, законът предвижда санкции за нарушителите.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top