С близо 250 са се увеличили безработните в Старозагорско

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 12 632 безработни и равнището на безработица е 8,6 на сто, с 1,6 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя застраната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица нараства с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 245 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 5,0 на сто, а с най-високо - община Николаево - 67,8%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец януари също нарастват. Общият им брой достигна 4181. Равнището на безработица е 5,3 на сто и нараства спрямо предходния декември с 0,2 процентни пункта. Увеличението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 118 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4072, равнище на безработица - 5,2 на сто; община Опан - регистрирани

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2455 (58,7 на сто). Намалението спрямо предходния декември е с 1,1 процентни пункта.Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 39,8 на сто през януари, 38,8 на сто предходния декември. Нарастват безработните в младежка възраст (511 през месец януари, 498 предходния декември). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 343, тоест 67,1 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния декември, показва увеличение с 0,9 на сто.

Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2126, с 3,6 на сто повече от регистрираните на възраст 30-50 години през декември. Нараства месечният брой на безработните над 50 години – 1544 в отчетния месец, 1513  през месец декември. С 19,6 на сто нарастват новорегистрираните безработни (591 през месец януари, 494 предходния декември), като 337 (57,0 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 249, индустрия – 143 и търговия – 82.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top