Стратегия за почистване на река Марица предлагат от Напоителни системи

Областният управител на Стара Загора  Георги Ранов се срещна  с управителя на „Напоителни системи” ЕАД, клон Горна Тунджа, инж. Филип Шукаров. Инж. Шукаров отчете извършените дейности по почистването на речни корита и поддържане на диги през изминалата година.

На срещата беше обсъдена възможността „Напоителни системи” да изготвят технически проект за поддържане и почистване на река Марица в участъците около с. Зетьово и с. Мирово, Старозагорска област. Тези участъци се поддържат от „Напоителни системи” и с цел избягване на бъдещи инциденти, свързани с разливи и наводнения, от дружеството предлагат стратегия за почистването и постоянното им поддържане.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top