Международният младежки център в Стара Загора организира тренинг за гражданско образование на младите хора

Международният младежки център в Стара Загора организира тренинг, насочен към гражданско образование на младите хора. Целта е младежите да се запознаят с основните държавни институции, с техните правомощия и функции. Участниците в тренинга се запознават с правата и задълженията си на граждани, научават за ролята на гражданското общество във властта, както и за мястото на България в световните политически и икономически въпроси.

Тренингът започва на 19 февруари от 14:00 часа в сградата на Международен младежки център. Лекциите по гражданско образование са насочени към младежите между 16 и 29 години. Обучението ще се провежда от Тихомир Рачев и Димитър Ангелов, докторанти по право в Софийския и Пловдивския университет. Успешно преминалите курса на обучение ще получат сертификат за придобитите знания по въпросите на гражданското образование.

Тренингът ще се проведе в пет обучителни модула в дните:

19.02 /петък/ от 14:00 до 17:00 часа

20.02 /събота/ от 10:00 до 13:00 часа

25.02 /четвъртък/ от 14:00 до 17:00 часа

26.02 /петък/ от 14:00 до 17:00 часа

27. 02 /събота/ от 10:00 до 13:00 часа

За записване и допълнителна информация: тел. 0884 686023 и 0884 411348 и e-mail: mmcrdmr@abv.bg.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top