21 септември 2021

С над 21% са се увеличили преките чуждестранни инвестиции в Старозагорско

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31 декември възлизат на 969.3 млн. евро, което е с 21.6% повече в сравнение с 2013 г.

През 2014 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 880.0 млн. евро. Тази дейност формира 90.8% от общия обем на ПЧИ в област Стара Загора, а относителният й дял нараства с 2.5% спрямо предходната година. Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в община Гълъбово – 656.3 млн. евро, община Стара Загора – 141.3 млн. евро и община Казанлък – 129.9 млн. евро.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top