75 професионални паралелки в училищата в Старозагорско за следващата учебна година

Областният управител на Стара Загора Георги Ранов председателства днес заседание на Областната комисия по заетост. В него взеха участие зам. областният управител Мариана Кръстева,  директорката на РИО-Стара Загора Татяна Димитрова, зам.- кметове на Общините от областта, представители на работодателски организации, на синдикатите и др.

По първа точка от дневния ред Димитрова обяви предложението на РИО за утвърждаване от министъра на образованието и науката на общо 75 професионални паралелки в професионалните училища на Старозагорска област за учебната 2016/2017 г. От тях с дневна форма на обучение ще бъдат 62 паралелки. Със задочна форма на обучение ще има 9 паралелки, 8 от които след завършено основно образование и 1 паралелка  след завършен 6 клас с три годишен курс на обучение).

В училището към Старозагорския затвор и през следващата учебна година ще има 4 паралелки, 2 след завършено основно образование и две след завършен четвърти клас.

Директорите на професионалните училища не са предложили за учебната 2016/2017 г. разкриване на  нови професии и специалности. Участниците в Комисията по заетостта гласуваха единодушно предложението на РИО за броя и специалностите в паралелките в професионалните училища.

В края на заседанието Ранов предложи срещите между представителитена бизнеса от областта и институциите, отговорни за образованието, да бъдат регулярни, за да се проучат дългосрочните нужди на работодателите от региона от кадри и специалности.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top