Безработицата в Старозагорско расте

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец ноември  нарастват. Общият им брой достигна 3988. Равнището на безработица е 5,1 на сто и нараства спрямо предходния октомври с 0,2 процентни пункта. Увеличението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 193 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3885, равнище на безработица - 5,0 на сто.

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 12 207 безработни и равнището на безработица е 8,3 на сто, с 1,6 процентни пункта по-ниско от стойността на  показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица нараства с 0,3 процентни пункта, а регистрираните безработни с 306 души. С най-ниско равнище на  безработица продължава да е община Казанлък – 4,8 на сто, а с най-високо - община Николаево - 66,8%.

В отчетния месец са обявени 270 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 248, с 11,7 на сто по-малко от заявените предходния октомври. Частният сектор е заявил 126 места - 46,7 на сто от местата. Делът му намалява от 50,7 на  сто през октомври до 46,7 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец ноември 192 - 71,1 на сто от заявените работни места са за безработни без  квалификация.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top