Повече от 100 потребители на услугата личен асистент в Стара Загора

Повече от 100 потребители са се възползвали от услугата личен асистент, предоставена от Община Стара Загора от март т.г.

В изпълнение на проекта към 15 декември 2015 са обхванати общо 104 лица с увреждания, в т.ч. и деца. Те се обслужват от 93 лични асистенти, назначени на трудов договор, съобщиха от общинския отдел „Здравеопазване и социални дейности“.

Община Стара Загора е включена в проект „Нови възможности за грижа“,  който се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане, чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“, чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Дейностите по проекта целят подобряване качеството на живот на лица с увреждания и постигане на независимост и социална интеграция.
През м. октомври т.г. всички лични асистенти преминаха поддържащо обучение от служители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, по предварително изготвен график.
Изпълнението на дейностите по проекта продължава до 29.02.2016г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top