Анкетират работодатели запотребности от кадри в перспектива от поне 5 години

Днес в Областна администрация се проведе работно заседание на директори на учебни заведения, имащи пряко отношение към държавния план-прием и представители на регионалния бизнес.
На срещата присъстваха областният управител инж. Георги Ранов, зам. областният управител Мариана Кръстева, Татяна Димитрова, началник на РИО-Стара Загора, представители на работодателски организации, ръководители на големи фирми от областта, директори на професионални гимназии. На нея бяха обсъдени възможностите за намиране на по-ефективни начини бизнесът от региона да намира своите кадри, а училищата – подходящите профили, в които да обучават учениците си.

От изказванията на работодателите стана ясно, че в определени професионални направления се чувства остър недостиг на специализирани средни кадри. Такива не достигат в машиностроенето, строителството, мебелната промишленост, производството на резервни части за автомобилостроенето и др. Работодателите споделиха още, че много от младите хора имат ниска самооценка, не умеят да комуникират и не могат сами да презентират своите умения. Според тях, средното училище трябва да възпитава и в тази посока.

Адмирации предизвика изказването на председателя на „Клуб на работодателя“ Стефан Шоселов, който заяви, че българските деца още от ранна възраст трябва да се обучават по предмета „любов”, за да обичат и уважават, ценят и пазят хората и всичко, което ги заобикаля.

След интересната и полезна дискусия, в която се чуха различни мнения, участниците приеха няколко решения. Първото от тях е сред работодателите от цялата област да се направи широка анкета, чиято цел е да проучи техните потребности от кадри в перспектива от 5 и повече години. Проучването ще приключи в края на април, а след обобщаване на резултатите от него, през септември работодатели и директори на училища ще се съберат отново, за да обсъдят по-конкретни механизми за подобряване на връзката между училищата и бизнеса. По идея на директори на професионални гимназии бе решено тази година Панорама на професионалното образование, която се провежда ежегодно в Стара Загора, да включва само професионалните гимназии и в нея със свои щандове да участват и представители на бизнеса от областта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top